Privacybeleid

Gegevensbescherming

 
De plek verantwoordelijk voor de dataverwerking is 
Jevaoil, Boschsloot 23, 3474 HJ  Zegveld, Directeur: Jan van Amerongen. 
Verdere informatie over verantwoordelijkheden vindt u in het Impressum.
 
Privacy is gewaarborgd
 
deoliewinkel.nl verwerken uw persoonsgegevens voor  de acceptatie van uw bestelling,  uitvoering van overeenkomsten met u, en  relatiebeheer. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen deoliewinkel.nl, haar klanten en medewerkers.
Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan deoliewinkel.nl bij fraude andere partijen inschakelen. 
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten  van deoliewinkel.nl. Informatie zal u slechts per e-mail  worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan deoliewinkel.nl. 
 
Adreswijziging 
Klanten zijn verplicht deoliewinkel.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang deoliewinkel.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij deoliewinkel.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Jevaoil om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
 
Privacy op internet 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. 
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van deoliewinkel.nl worden doorgegeven. 
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.deoliewinkel.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.
 
Beveiligde server 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server. 
 
Alleen met uw toestemming
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van deoliewinkel.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

 


[VERWIJDER DEZE SECTIE ALS U GEEN ETRACKER-WINKELSTATISTIEKEN GEBRUIKT]
Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.